מחקרים 21.07.2015

ניתוח בריאטרי משפר תסמינים של בריחת שתן בנשים וגברים

תוצאות מחקר עוקבה מצביעות על שיפור מובהק בתסמיני בריחת שתן במטופלים שעברו ניתוח בריאטרי

נכון להיום קיים מיעוט נתונים לגבי שיפור בתסמיני בריחת שתן מעבר לשנה הראשונה לאחר ניתוח בריאטרי. מחקר עוקבה שתוצאותיו התפרסמו לאחרונה ב INTERNAL MEDICINE JAMA בחן את השינוי בתסמיני בריחת שתן לפני ואחרי ניתוח בריאטרי וניסה לבודד גורמים הקשורים לשיפור ונסיגה של התסמינים בנשים וגברים בשלוש השנים הראשונות לאחר הניתוח.

במהלך המחקר הוצגו שאלונים למשתתפי מחקר עקבה אורכי מתמשך
- The Longitudinal Assessment of Bariatric Surgery 2 הנערך ב 10 בתי חולים ב 6 מרכזים רפואיים בארה"ב. מטופלים מבוגרים אשר עברו ניתוח בריאטרי לראשונה בחייהם נכללו במעקב שארך שלוש שנים. הנחקרים עברו הערכה באמצעות שאלונים מתוקפים לפני הניתוח ומדי שנה לאחריו תוך התייחסות לחומרת תסמיני בריחת השתן בשלושה חודשים שקדמו למילוי השאלון. בריחת שתן קלינית הוגדרה כאירועי בריחה אחת לשבוע לכל הפחות, ורמיסיה הוגדרה כשינוי התדירות לפחות מפעם בשבוע לאורך המעקב.

מתוך 2,458 משתתפים, 1987 (80.8%) (1,565 נשים) השלימו את המחקר מתחילתו ועד סופו.
בראשית המחקר, הגיל החציוני של הנבדקים היה 47 שנים (טווח 18-78), ה-BMI החציוני היה 46 (טווח 34-94)
בריחת שתן הייתה שכיחה יותר בקרב נשים (49.3%, 95% רווח סמך, 46.9%-51.9%) מאשר בקרב גברים (21.8%, 95% רווח סמך, 18.2%-26.1%, p<0.001).
במקביל לירידה ממוצעת במשקל, במשך שנה, של 29.5% (95% רווח סמך, 29.0%-30.1%) בקרב נשים ושל 27.0% (95% רווח סמך, 25.9%-28.6%) בקרב הגברים, שכיחות בריחת השתן בשנה הראשונה לאחר ניתוח פחתה באופן מובהק אצל הנשים (18.3%, 95% רווח סמך, 16.4%-20.4%) וכן אצל הגברים (9.8%, 95% רווח סמך, 7.2%-13.4%, p<0.001), עבור כולם.
השכיחות של בריחת שתן קלינית בשנה השלישית הייתה גבוהה יותר מאשר בשנה הראשונה לאחר ניתוח אך נמוכה משמעותית משכיחותה לפני הניתוח עבור שני המינים (24.8%, 95% רווח סמך, 21.8%-26.5% בקרב נשים ו-12.2%, 95% רווח סמך, 9.0%-16.4% בקרב גברים p<0.001), עבור כולם.

הירידה במשקל נמצאה קשורה באופן עצמאי לרמיסיה בבריחת שתן (סיכון יחסי, 1.08; 95% רווח סמך, 1.06-1.10 בקרב נשים, ו-1.07; 95% רווח סמך, 1.02-1.13 בקרב גברים) לכל 5% ירידה במשקל. גיל צעיר והיעדר מגבלת הליכה משמעותית זוהו כגורמים עצמאים הקשורים לשיפור בתסמיני בריחת השתן.

מתוצאות המחקר עולה כי ניתוח בריאטרי משפר תסמיני בריחת שתן הן בנשים והן בגברים הסובלים מהשמנה, ההשפעה המטיבה מקסימלית בשנה הראשונה לאחר הניתוח אך השיפור נשמר, גם אם ברמה פחותה יותר, לפחות שלוש שנים לאחריו.

מקור:

Subak LL, King WC, Belle SH, et al. Urinary Incontinence Before and After Bariatric Surgery. JAMA Intern Med. Published online June 22, 2015. doi:10.1001/jamainternmed.2015.2609.

לינק:

http://archinte.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=2323413&resultClick=3

ערך: דר' צבי שליטנר

נושאים קשורים:  מחקרים,  בריחת שתן,  ניתוח בריאטרי,  ירידה במשקל
תגובות