מחקרים 02.09.2015

כריתת רחם רובוטית דומה בתוצאות ופרופיל הסיבוכים לכריתה לפרוסקופית

במטה אנליזה של מחקרים מבוקרים שהשוו כריתת רחם בהתוויה שפירה בשיטה רובוטית מול לפרוסקופיה לא נמצאו הבדלים מהותיים בין שתי הגישות

כירורגיה בסיוע רובוטי הופכת לנפוצה יותר ככל שהטכנולוגיה משתכללת ונסיון המנתחים מעמיק. ההנחה בנוגע לרובוטיקה היא כי הדיוק הגבוה צפוי להפחית סיבוכים ניתוחיים ובתר ניתוחיים ולהביא לתוצאות קליניות משופרות. על רקע הדברים חוקרים אמריקאיים ערכו סקירה שיטתית ומטה אנליזה של מחקרים אקראיים מבוקרים שהשוו בין כריתת רחם רובוטית ללפרוסקופית. תוצאות הניתוח פורסמו בכתב העת המקצועי -  Journal of Minimally Invasive Gynecology.

לטובת העבודה נסקרו מאגרי מידע רפואי מובילים ולוקטו מאמרים מבוקרים אקראיים וקוואזי אקראיים שחקרו את היעילות והבטיחות של כריתת רחם  רובוטית מול לפרוסקופית בנשים עם התוויה שפירה להתערבות הניתוחית. ארבעה מחקרים עמדו בתנאי ההכללה. יעד הניתוח העיקרי היה שיעור הסיבוכים הניתוחיים והבתר ניתוחיים שהוערך על סמך אומדן סיבוכים מתוקף.

בסה"כ אותרו 41 מקרי סיבוכים מבין 326 מטופלות מנותחות. בהשוואה בין כריתת רחם לפרוסקופית לבין כריתה רובוטית לא היו הבדלים ברי מובהקות סטטיסטית בשיעור סיבוכים דרגה 1 ו-2 (סיכון יחסי 0.66, 95% רווח סמך 0.23-1.89) או דרגה 3 ו 4 (סיכון יחסי 0.99, 95% רווח סמך 0.22-4.40) ניתוח תוצאות משניות היה מוגבל בשל הטרוגניות הנתונים אך לא הוכחה עדיפות לשיטה הרובוטים במונחים של אורך האשפוז, משך הניתוח, צורך לעבור לניתוח פתוח או איבוד דם. נתונים לגבי עלות כלכלית, כאב ואיכות חיים לא דווחו באופן עקבי ועל כן לא נכללו במטה אנליזה.

החוקרים מסכמים כי תוצאות המטה אנליזה אינן מצביעות על הבדלים מובהקים בין כירורגיה בסיוע רובוטי לבין לפרוסקופיה רגילה בכריתת רחם בהתוויה שפירה, על כן קובעים החוקרים כי מעמדה של הכריתה הרובוטית איננו ברור בינתיים.

מקור:

Robotic Versus Laparoscopic Hysterectomy for Benign Disease: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Trials Albright, Benjamin B. et al. Journal of Minimally Invasive Gynecology

ערך: ד"ר צבי שליטנר

נושאים קשורים:  מחקרים,  כריתת רחם רובוטית,  לפרוסקופיה
מאמרים נוספים שיעניינו אותך
תגובות