מחקרים 16.09.2015

כריתת רחם רובוטית יעילה ובטוחה גם בנשים הסובלות מהשמנה קיצונית

במחקר רב מרכזי חולות סרטן רחם עם ערך BMI העולה על 40 עברו כריתת רחם רובוטית עם שיעור סיבוכים נמוך ותוצאות אונקולוגיות דומות לכריתה לפורוסקופית

מחקרים רבים בשנים האחרונות עוסקים באפיון יעילותם ובטיחותם של הניתוחים הרובוטיים ובמקביל בהשוואה של התוצאות הניתוחיות בין הכירורגיה הלפרוסקופית והפתוחה לבין הרובוטית. כך גם קבוצת חוקרים מאיטליה ערכה מחקר שבחן את התוצאות הקליניות של כריתת רחם רובוטית בחולות סרטן רירית הרחם הסובלות גם מהשמנה קיצונית. החוקרים התייחסו בעבודתם למשתנים הניתוחיים, שכיחות וחומרת הסיבוכים וכן לתוצאות האונקולוגיות של הניתוח הרובוטי. תוצאות המחקר פורסמו לאחרונה בכתב העת Journal of Minimally Invasive Gynecology.

בין השנים 2010 -2014 נשים עם ערך BMI העולה על 40 ק"ג/מ"ר שאובחנו כלוקות בסרטן הרחם על יסוד בדיקה פתולוגית גויסו למחקר ועברו כריתת רחם רובוטית עם או ללא הוצאת קשרי לימפה אגניים וסמוכים לאבי העורקים. 70 נשים שנכללו במחקר חולקו לשלוש קבוצות בהתאם למשקלן, קבוצת A כללה נשים בעלות BMI בין 40 ל 45 ק"ג/מ"ר (50 מטופלות) קבוצה B נשים עם BMI בין 45-50 (10 מטופלות) וקבוצה C נשים בעלות BMI העולה על 50 (10 מטופלות). לא נמצאו הבדלים ברי משמעות סטטיסטית בין  שלושת הקבוצות באורך הניתוח, איבוד דם, משך האשפוז ותוצאות אונקולוגיות. כריתת קשרי לימפה אגניים בוצעה בקרב 42%, 30% ו 20% מהנשים בקבוצות B, A  ו C בהתאמה. ניתוח של מטופלת אחת בקבוצת A היה כרוך בסיבוכים תוך ניתוחיים, ארבע מטופלות בקבוצת A ואחת בקבוצת C סבלו מסיבוכים בתר ניתוחיים. מטופלת אחת בקבוצת A חוותה סיבוך בתר ניתוחי מאוחר. אף אחד מהניתוחים הרובוטיים לא הצריך מעבר ללפרטומיה אך שלושה ניתוחים בקבוצת A, אחד ב B ואחד ב C חייבו מעבר ללפרוסקופיה במהלך הניתוח.

בסיכום החוקרים קובעים כי כריתת רחם רובוטית אפשרית ובטוחה בחולות סרטן רחם עם השמנה קיצונית. יתרה מכך לא נמצא קשר בין דרגת ה BMI  לבין התוצאות הניתוחיות או האונקולוגיות.

מקור:

Robotic hysterectomy in severely obese patients with endometrial cancer: a multi-centre study Corrado, G. et al.Journal of Minimally Invasive Gynecology

ערך: ד"ר צבי שליטנר

נושאים קשורים:  מחקרים,  כריתת רחם רובוטית,  השמנה קיצונית,  סרטן רירית הרחם
תגובות