מחקרים 31.12.2015

האם קוטר הלפרוסקופ משפיע על תוצאות כריתת רחם אלקטיבית?

במחקר מבוקר כריתת רחם באמצעות לפרוסקופ שקוטרו 5 מ"מ הייתה מהירה יותר ולוותה בפחות כאב מאשר ניתוח במכשיר שקוטרו 10 מ"מ, משך האשפוז נותר זהה

במוקדו של המחקר הנוכחי עמדה השאלה האם שימוש בלפרוסקופ צר שקוטרו 5 מ"מ בלבד לעומת מכשיר שקוטרו 10 מ"מ בכריתת רחם שלמה אלקטיבית יתורגם ליתרונות קלינים כגון קיצור משך האשפוז, קיצור זמן הניתוח, הפחתת כאב בתר ניתוחי והפחתת שיעור הסיבוכים. חוקרים מאוסטרליה בחנו את שני קטרי המכשירים זה מול זה במחקר מבוקר ואקראי. תוצאות העבודה פורסמו לאחרונה בכתב העת JMIG.

למחקר פרוספקטיבי, מבוקר, אקראי וכפול סמיות אשר נערך במרכז שלישוני יחיד גוייסו 78 נשים שעמדו לעבור כריתת רחם לפרוסקופית שלמה. הנשים הוקצו אקראית לניתוח באמצעות לפרוסקופ בקוטר 5 מ"מ דרך חתך טבורי בקוטר זהה או לפרוסקופ בקוטר 10 מ"מ וחתך טבורי תואם בקוטרו. כל הנשים עברו הליך ניתוחי שגרתי תחת הרדמה כללית על פי הפרוטוקול המקובל. תוצאת המחקר העיקרית הוגדרה כמשך האשפוז לאחר הניתוח. תוצאות המשנה כללו את משך הניתוח, רמת כאב על פי אומדן חזותי בימים הראשון והשביעי לאחר ניתוח ושיעור הסיבוכים.
בניתוח התוצאות שבוצע על בסיס הכוונה לטפל לא נצפה הבדל משמעותי במשך האשפוז בשתי זרועות המחקר. זמן הניתוח של חולות שנותחו באמצעות לפרוסקופ שקוטרו 5 מ"מ היה קצר יותר (32.6 לעומת 40 דקות,
P=0.01), רמת הכאב הבתר ניתוחי הייתה נמוכה יותר (2.5 לעומת 3.3, P= 0.03 לכאב תלוי תנועה ביום הראשון לאחר ניתוח ו 0.92 לעומת 1.8, P=0.02 ביום השביעי). שיעור הסיבוכים היה זהה בשתי זרועות המחקר.

לסיכום, שימוש בלפרוסקופ שקוטרו 5 מ"מ לעומת לפרוסקופ שקוטרו 10 מ"מ בכריתת רחם שלמה אלקטיבית תורגם לניתוח קצר יותר והפחתה ברמת הכאב הן ביממה הראשונה לאחר ניתוח והן שבוע מאוחר יותר. עם זאת משך האשפוז ושיעור הסיבוכים לא הושפעו מקוטר המכשיר או החתך הטבורי.

מקור:

Outcomes of Total Laparoscopic Hysterectomy Using a 5-mm Versus 10-mm Laparoscope: A Randomized Control Trial Jade N. Acton MBBS, Stuart G. Salfinger, MBBS,

ערך: ד"ר צבי שליטנר

נושאים קשורים:  מחקרים,  כריתת רחם שלמה,  כריתת רחם לפרוסקופית,  פורט טבורי,  כאב בתר ניתוחי,  סיבוכי ניתוח
תגובות