מחקרים 21.01.2016

טיפול ב PPI מעלה סיכון לאי ספיקת כליות כרונית

מחקר בשני מדגמי אוכלוסיה גדולים מצביע על קשר מובהק בין טיפול במעכבי משאבות פרוטונים לבין אי ספיקת כליות כרונית, הסיכון ככל הנראה תלוי מינון ומשך הטיפול

טיפול מתמשך במעכבי משאבות פרוטונים – PPI, נקשר לתופעות לוואי לא מעטות, ביחוד בשימוש כרוני, בין הסכנות הבולטות – שברים, הפרעות ספיגה מגוונות והליקויים הנגזרים, נטיה לדלקות ריאה וזיהומי קלוסטרידיום. גם פגיעה כלייתית חדה על רקע נפריטיס עלתה כסיבוך אפשרי של טיפול ב PPI במספר עבודות מה שהוביל קבוצת חוקרים מארה"ב ואוסטרליה לבחון את הקשר בין טיפול בתכשירי הקבוצה לבין אי ספיקת כליות כרונית. תוצאות המחקר פורסמו לאחרונה בכתב עת JAMA INTERNAL MEDICINE.

המחקר בחן שתי עוקבות חולים – באחת, 10,482 מטופלים בעלי קצב סינון גלומרולרי (GFR) של 60 (מ"ל לדקה ל 1.73 מ"ר) ומעלה שהשתתפו במחקר הפרוספקטיבי (Atherosclerosis Risk in Communities study (ARCS סיפקו נתוני מעקב החל מבדיקתם הראשונית בין השנים 1996-1999 וכלה בסיום המחקר בדצמבר 2011. עוקבה נוספת ששימשה לוידוא ושחזור התוצאות נתקבלה מסקירה של גיליונותיהם הרפואיים של 248,751 מטופלים עם תפקוד כלייתי תקין (GFR 60 ומעלה) ברשם המנהלי של Geisinger Health System- GHS.
החשיפה ל PPI הוגדרה כשימוש בתכשירי הקבוצה על סמך דיווח עצמי של הנחקרים בעוקבה הראשונה ועל סמך ניפוק מרשמים ל PPI על סוגיו בעוקבה השניה. חשיפה לנוגדי H2 כחלופה ל PPI שימשה כזרוע ביקורת פעילה.
אי ספיקת כליות כרונית הוגדרה על פי קודי אבחון בשחרור מבתי חולים או בתעודות פטירה של נחקרי העוקבה הראשונה ועל סמך ירידה עקבית ומתמשכת ב GFR אל מתחת ל60 מ"ל לדקה בבדיקות המעבדה של נחקרי העוקבה השניה.

גילם הממוצע של הנחקרים בעוקבת ה ARCS עמד על 63 שנים, 43.9% היו גברים. מטופלים אשר נטלו מעכבי משאבות הפרוטונים נטו לעודף משקל ויתר לחץ דם המצדיק טיפול תרופתי. שימוש ב PPI נקשר להארעות מוגברת של אי ספיקת כליות כרונית בניתוח לא מתוקנן (יחס סיכון 1.45, 95% רווח בר סמך 1.11-1.90), וכן בניתוח המתוקנן למאפיינים סוציו-דמוגרפיים וקליניים (יחס סיכון 1.50, 95% רווח בר סמך 1.14 -1.96). הקשר נותר על כנו גם כאשר משתמשי ה PPI הושוו במישרין למטופלים שנטלו נוגדי H2 (יחס סיכון 1.39) ונחקרים המותאמים על פי ציוני נטיה שלא נטלו כל טיפול תרופתי רלוונטי (יחס סיכון 1.76). בעוקבת ה GHS שימוש ב PPI נקשר לאי ספיקת כליות כרונית בכל הניתוחים הסטטיסטיים (יחס סיכון מתוקנן 1.24). נטילת PPI פעמיים ביום נקשרה לסיכון גבוה יותר לאי ספיקת כליות כרונית מאשר נטילת התרופה פעם אחת בלבד (יחס סיכון 1.46 לעומת 1.15).

החוקרים מסכמים כי שימוש במעכבי משאבות פרוטונים נקשר לסיכון מוגבר לאי ספיקת כליות כרונית. התוצאות מצביעות על קשר תלוי מינון, וככל הנראה גם משך הטיפול. חרף הממצאים המדאיגים לא ניתן מענה ברור לאפשרות כי טיב הקשר נסיבתי ולמעשה הצורך בשימוש ב PPI ואי ספיקת כליות חולקים שורש פתופיזיולוגי משותף. כך או כך, דומה כי ניתן לאמץ את המלצת החוקרים להקפיד על רישום מוצדק ומוגבל בזמן ככל הניתן של תרופות השייכות לקבוצה.

מקור:

Lazarus B, Chen Y, Wilson FP, et al. Proton Pump Inhibitor Use and the Risk of Chronic Kidney Disease. JAMA Intern Med. Published online January 11, 2016. doi:10.1001/jamainternmed.2015.7193.

ערך: ד"ר צבי שליטנר

נושאים קשורים:  מחקרים,  מעכבי משאבות פרוטונים,  PPI,  אי ספיקת כליות,  GFR,  סינון גלומרולרי
תגובות