דליריום 15.11.2017

יעילות הטיפול ברספירדון, הלופרידול או פלצבו בסימפטומים של דליריום בחולים פליאטיביים

טיפול תומך בתוספת פלצבו יעיל יותר בהקלה על סימפטומים של דליריום בחולים פליאטיביים בהשוואה לתוספת טיפול ברספירדון והלופרידול

שימוש בתרופות אנטיפסיכוטיות לצורך הקלה בסימפטומים של דיליריום מוכר בעולם הרפואי אך יעילותו טרם נבדקה. במחקר קליני רנדומאלי, כפול סמיות זה נבדקה יעילות הטיפול בדליריום באמצעות התרופות רספירדון והלופרידול בהשוואה לטיפול בפלאסבו בחולים המאושפזים לצורך קבלת טיפול פליאטיבי.

החוקרים ערכו מחקר קליני פרוספקטיבי שכלל 247 מטופלים שאושפזו לטיפול פליאטיבי ואובחנו כסובלים מדליריום. החולים חולקו באופן כפול סמיות לשלוש זרועות מחקר; זרוע טיפול ברספירדון, זרוע טיפול בהלופרידול, וזרוע טיפול בפלאסבו במטרה לבחון את יעילות הטיפול שהשתקף במידת ההקלה בסימפטומים.

נתונים סטטיסטיים: המחקר כלל 247 חולים פליאטיביים בגיל ממוצע של 74.9 שנים. 82 מתוכם טופלו ברספרידון, 81 טופלו בהלופרידול ו-84 טופלו בפלאסבו. התרופות ניתנו לחולים בשיטה טיטרציה שהושפעה ממשקל המטופל ותגובתו הקלינית.

הערכת מידת השיפור בסימפטומים בוצעה באופן יומיומי על ידי שאלון סימפטומים מקודד שסוכם מספרית וכן על ידי הערכה קלינית שכללה תיעוד של; חומרת הדליריום, הצורך בשימוש במידזולאם, תופעות אקסטרפירמידאליות, רמת הטישטוש והישרדות המטופל. באנליזה ראשונית להערכת הצורך בטיפול נמצא כי בקרב המטופלים שטופלו ברספרידון סכם שאלון סימפטומים היה גבוה בממוצע ב0.48 יחידות בהשוואה למטופלים שטופלו בפלאסבו (רווח בר סמך של 95 % בין 0.09 עד 0.86; בהסתברות ששוה ל 0.02).

באנליזה בשלב סיום המחקר נמצא כי בקרב המטופלים שטופלו בהלופרידול סכם הסימפטומים היה גבוה בממוצע ב0.24 יחידות בהשוואה למטופלים שטופלו בפלאסבו ( רווח בר סמך של 95 % בין 0.06 עד 0.42; בהסתברות ששוה ל 0.01). בהשוואה לזרוע הפלאסבו מטופלים בשתי הזרועות הטיפוליות סבלו מיותר סימנים אקסטרפירמידאליים (רספירדון, 0.73; רווח בר סמך של 95 % בין 0.09 ל 1.37 בהסתברות ששוה ל 0.03 והלופרידול, 0.79; רווח בר סמך של 95 % בין 0.17 ל1.41 ; הסתברות ששוה ל 0.01).

למשתתפים במחקר שטופלו בפלאסבו הייתה השרדות כוללת טובה יותר בהשוואה למטופלים שטופלו בהלופירידול ( יחס סיכון של 1.73 ברווח בר סמך של 95 % בין 1.2 עד 2.5; בהסתברות של ששוה ל 0.003) אך בהשוואה למטופלים שטופלו ברספירדון נמצאו הבדלים לא משמעותיים סטטיסטית( יחס סיכון של 1.29; רווח בר סמך של 95 % בין 0.91 ל1.84; בהסתברות ששוה ל 0.14).

סיכום: במטופלים מאושפזים לצורך טיפול פליאטיבי טיפול שמרני תומך משיג שיפור בסימפטומים של דליריום בהשוואה לטיפול תומך בתוספת רספרידון או הלופרידול.

מקור:

JAMA Intern Med. 2017 Jan 1;177(1):34-42. doi: 10.1001/jamainternmed.2016.7491.

Efficacy of Oral Risperidone, Haloperidol, or Placebo for Symptoms of Delirium Among Patients in Palliative Care: A Randomized Clinical Trial.

Agar MR1Lawlor PG2Quinn S3Draper B4Caplan GA5Rowett D6Sanderson C7Hardy J8Le B9Eckermann S10McCaffrey N11Devilee L12Fazekas B12Hill M13Currow DC12.

נושאים קשורים:  דליריום,  הלופרידול,  רספירידון,  טיפול פליאטיבי,  מחקרים
תגובות