אוטם שריר הלב 09.07.2018

שיעורי תמותה מוקדמת בנשים ובגברים לאחר אוטם עם עליות במקטע ST

מחקר זה היתה לחקור האם הסיכון לתמותה ב-30 ימים לאחר STEMI גבוה יותר בקרב נשים בהשוואה לגברים

אוטם לבבי
אוטם לבבי

מחקר שהשווה את שיעורי התמותה ב-30 יום לאחר אוטם לבבי עם עליות ST י(STEMI) בין גברים לנשים מצא כי עד גיל 60, הסיכון גבוה כמעט פי שניים בקרב נשים, אך הבדל זה יורד ומיטשטש עם השנים ובגילאי 75 כמעט ואינו קיים. בנוסף, התערבות כלילית מלעורית (PCI) מקטינה את הסיכון לתמותה מוקדמת בשני המינים.

מחקרים קודמים הראו כי נשים שאושפזו עם אוטם שריר הלב עם עלייה במקטע STי(STEMI) היו עם שיעורי תמותה גבוהים יותר בטווח הקצר בהשוואה לגברים. עם זאת, לא ברור האם הבדלים אלו נותרים בקרב מטופלים שעוברים התערבות כלילית מלעורית (percutaneous coronary intervention - PCI) ראשונית כיום.

מטרת מחקר זה היתה לחקור האם הסיכון לתמותה ב- 30 ימים לאחר STEMI גבוה יותר בקרב נשים בהשוואה לגברים ואם כן, להעריך את תפקיד הגיל, הטיפול התרופתי ו-PCI ראשוני בסיכון העודף.

מינואר 2010 עד ינואר 2016, 8,834 מטופלים בסך הכל אושפזו וקיבלו טיפול תרופתי עבור STEMI ב-41 בתי חולים שהעבירו מידע למרשם הסקר הבינלאומי לתסמונות כליליות חריפות במדינות מעבר (International Survey of Acute Coronary Syndromes in Transitional Countries – ISACS-TC). החשיפות שנבדקו היו המאפיינים והפרופיל הקליני בקו הבסיס, הטיפול התרופתי תוך 24 שעות ו-PCI ראשוני.

התוצא העיקרי היה שיעורי התמותה המתוקננים ב-30 יום, שהוערכו באמצעות מודלים של רגרסיה לוגיסטית להסתברות הפוכה של הטיפול המשוקלל (inverse probability of treatment weighted - IPTW).

2,657 נשים שגילן הממוצע היה 66.1 שנים (סטיית תקן: 11.6) ו-6,177 גברים שגילם הממוצע היה 59.9 שנים (11.7) נכללו במחקר. התמותה ב-30 ימים היתה גבוהה יותר באופן מובהק עבור נשים בהשוואה לגברים (11.6% בהשוואה ל-6.0%, p<0.001).

הפער בתמותה הספציפית למין הצטמצם כאשר ניתוח הנתונים הוגבל לגברים ונשים שעברו PCI ראשוני (7.1% בהשוואה ל- 3.3%, p<0.001). לאחר תיקנון רב-משתנים לתחלואות נלוות ומשתני טיפול מסבירים (covariates), נשים מתחת לגיל 60 היו בסיכון גבוה יותר לתמותה מוקדמת בהשוואה לגברים באותה קבוצת גיל (יחס סיכוי [odds ratio – OR]: 1.88, 95% רווח בר סמך: 1.04-3.26, p=0.05).

הסיכון בתת קבוצות הגילאים 60-75 ומעל גיל 75 לא היה שונה באופן מובהק בין נשים לגברים (OR: 1.28, 0.88-1.88, p=0.19; OR: 1.17, 0.80-1.73, p=0.40; בהתאמה). לאחר תיקנון IPTW למשתנים קליניים מסבירים בקו הבסיס, הקשר בין מין, קבוצת גיל ותמותה ב- 30 יום היה דומה (OR: 1.56, 1.05-2.3; OR: 1.49, 1.15-1.92; ו- OR: 1.21, 0.93-1.57; בהתאמה).

גיל צעיר נקשר לשיעורי תמותה גבוהים יותר ב- 30 יום בקרב נשים עם STEMI, אף לאחר תיקנון עבור גיל, PCI ראשוני ותחלואות נלוות אחרות. הבדל זה במגמת ירידה לאחר גיל 60 ולא נצפה בקרב נשים מאוד מבוגרות.

מקור: 

Sex Differences in Outcomes After STEMI - Effect Modification by Treatment Strategy and Age. JAMA Intern Med. 2018;178(5):632-639. doi:10.1001/jamainternmed.2018.0514 May 2018

נושאים קשורים:  מחקרים,  וטם בשריר הלב,  STEMI,  עליות ST,  התערבות כלילית מלעורית,  PCI,  תמותה מוקדמת,  תמותה לפי מין,  תמותה לפי גיל,  סיכון לתמותה
תגובות