טיפול פליאטיבי 25.08.2019

השבתת דפיברילטורים מושתלים בסוף החיים - האם ניתן להשתפר?

קבוצת חוקרים בשבדיה בדקה וחקרה האם נוהל הפסקת מתן השוקים בסוף החיים מיושם מאז פרסום הנחיות חדשות בשנת 2010 בנושא ניהול ICD

לחולים גוססים עם דפיברילטורים מושתלים (ICD) ישנו סיכון מסוים לקבל שוקים חשמליים מיותרים בשלבי טרום מוות. קבוצת חוקרים ממכון קרולינסקה בשבדיה פרסמה החודש עבודת מחקר שמטרתה לחקור האם נוהל הפסקת מתן השוקים בסוף החיים מיושם מאז פרסום הנחיות חדשות בשנת 2010 בנושא ניהול ICD.

המחקר בוצע על שתי קבוצות של חולי ICD שנפטרו בבתי חולים לפני ואחרי פרסום הנחיות חדשות. קבוצה אחת כללה 89 חולים שנפטרו בין 2003 ל-2010. קבוצת שנייה כללה 252 חולים (כלל החולים עם ICD בשבדיה שנפטרו בבית חולים במהלך 2014).

הנתונים התקבלו ממסד ICD והפייסמייקר השבדי, מסוכנות המס הלאומית השבדית ומהתיקים הרפואיים של מטופלים. שני שליש מהחולים נפטרו במחלקות שאינן קרדיולוגיות. 54% מהחולים בקבוצה הראשונה נתנו צו Do-Not-Resuscitate Orderי- DNR לעומת 73% בקבוצה השנייה.

ביטול מתן השוק החשמלי במכשיר ה-ICD התבצע בקרב 52% בקבוצה הראשונה ו-67% בקבוצה השנייה. עבור חולי DNR שטופלו במחלקת קרדיולוגיה ההבדל במתן שוקים על ידי מכשיר ה-ICD בין קבוצה 1 ו-2 היה מובהק (p = 0.014). הבדל מובהק (p = 0.036) נמצא גם בהפעלת השוק בקבוצה 2 בין חולי DNR בקרדיולוגיה לעומת חולי DNR במחלקות שאינן קרדיולוגיות.

החוקרים מסכמים כי שני שליש מחולי ICD נפטרו במחלקות שאינן קרדיולוגיות.

מאז פרסום ההנחיות בנושא ניהול ICD ישנה עלייה כללית בהשבתת ICD של חולי DNR, אך שיפור זה התגלה כמובהק רק עבור חולים שנפטרו לאחר אשפוז במחלקת קרדיולוגיה. עובדה זו מרמזת כי יש לנקוט בפעולות במאושפזים המטופלים במחלקות שאינן קרדיולוגיות כדי לגשר על הפער בין ההנחיות לפרקטיקה הקלינית.

מקור:

Westerdahl, Annika Kinch, Jackline Magnsjö, and Viveka Frykman. "Deactivation of implantable defibrillators at end of life—Can we do better?." International journal of cardiology(2019).

נושאים קשורים:  מחקרים,  רפואה פליאטיבית,  מחלות סופניות,  DNR,  do not resuscitate,  ICD,  דיפברילטור
תגובות