סרטן השד 10.11.2020

מחקר ישראלי-אוסטרלי: מהו תפקידה של הפרשת הגידול הראשוני בסרטן השד

עכברים שהוחדר להם קו תאי סרטן שד ראשוני פיתחו גרורות ספונטניות שנסוגו במידה ניכרת אחרי הסרת הגידול הראשוני

תאי סרטן השד תחת המיקרוסקופ (אילוסטרציה)
תאי סרטן השד תחת המיקרוסקופ (אילוסטרציה)

מחקרי  מקרה רבים מדווחים על נסיגה ספונטנית של גרורות בעקבות כריתה ראשונית של הגידול, אך המנגנון בבסיסה של תופעה זו אינו ברור. במחקר שנערך על ידי חוקרים מאוניברסיטת תל אביב ואוניברסיטת מונש באוסטרליה הוצגו רגרסיה ועיכוב של גרורות בעקבות כריתה ראשונית של הגידול במודל עכבר והוצעו מנגנונים פוטנציאליים בסיסיים.

קו תאי סרטן שד אנושי MAA-MB-231HM עם ביטוי לוציפראז מוגבר הוחדר והחוקרים עקבו אחרי שלבי ההתפתחות המוקדמים של גרורות ספונטניות. הסרת הגידול הראשוני גרם לנסיגה ניכרת של מיקרו-גרורות, אך לא של גרורות גדולות יותר.

מתן של החלבונים המופרשים מהגידול לעכברים הפחיתה את הרגרסיה הזו, דבר המצביע על כך שגורמים המופרשים מהגידול הראשוני מקדמים צמיחה גרורתית מוקדמת. בהתאמה, המדיום מקו התאים האנושי הגביר את התפשטות הגידול במבחנה ואת נטייתו להידבק, והקטין את נטייתו לאפופטוזיס.

כדי לזהות את הגורמים המתווכים הספציפיים, נערך ניתוח של הציטוקינים והחלבונים בחומר המופרש מהגידולים. הניתוח הראה שיש בו נוכחות מוגברת של חומרי אנגיוגנזה, פקטורי גדילה, היקשרות, הידבקות מוקדית וחלבונים שקשורים לבקרת אפופטוזה ומטאלופרוטאזות.

נטרול המתווכים המרכזיים שהופרשו מקו התאים MDA-MB-231HM ,IL-8, יPDGF-AA, Serpin E1 ו-MIF, עיכב את התרבות התאים. יתרה מכך, נוכחותו של הגידול הראשוני בעכברים, יחד עם החומרים החוסמים את פעילות המתווכים הנ"ל, עצרה את התפתחותן של המיקרו-גרורות.

במחקר עוקבה (METABRIC) של מטופלות סרטן שד, ביטוי מוגבר של Serpin E1, IL-8, או שילוב של ארבעת המתווכים הנזכרים לעיל, ניבא שרידות נמוכה.

מסקנת המחקר היא שיש רגרסיה ועיכוב של מיקרו-גרורות בעקבות כריתה ראשונית של הגידול, ולחומרים המופרשים מהגידול יש תפקיד מכריע בקידום צמיחה גרורתית מוקדמת של קו התאים MDA-MB-231HM שהוחדר לעכברים.

ממצאים אלה יכולים לתת כיוון לפיתוח טיפולים חדשים להתמודדות עם מיקרו-גרורות ומחלה שארית מינימלית שגורמת להישנות הסרטן.

מקור:

Shaashua L, Eckerling A, Israeli B, Yanovich G, Rosenne E, Fichman-Horn S, Ben Zvi I, Sorski L, Haldar R, Satchi-Fainaro R, Geiger T, Sloan EK, Ben-Eliyahu S. Spontaneous regression of micro-metastases following primary tumor excision: a critical role for primary tumor secretome. BMC Biol. 2020 Nov 6;18(1):163

נושאים קשורים:  מחקרים,  סרטן השד,  גרורות,  הסרת גידול ראשוני,  רגרסיה של גרורות