מחלות סרטן 17.01.2021

האם סרטן בגיל צעיר מעלה סיכון למחלות כרוניות בהמשך החיים?

החוקרים מצאו קשר בין חשיפה לכימותרפיה והקרנות לבין סיכון לחלות במחלות כרוניות בהמשך חייהם של מי שהחלימו מסרטן בגיל ההתבגרות

מטרת המחקר הנוכחי היתה לתאר את ההיארעות, הסיכון היחסי וגורמי הסיכון למחלות כרוניות בקרב מטופלים שחלו בסרטן של גיל ההתבגרות או הבגרות המוקדמת (AYA – adolescent and young adult).

המחקר הנוכחי הוא מחקר עוקבה רטרוספקטיבי שכלל מטופלים שאובחנו ב-AYA בגילאי 15-39 שנים ושרדו שנתיים לאחר ההחלמה ב-Kaiser Permanente Southern California בשנים 2000-2012. החוקרים יצרו עוקבת השוואה שכללה אנשים שלא חלו בסרטן שהותאמו (ביחס של 13:1) למחלימים מסרטן לפי גיל, מין ושנה קלנדרית.

החוקרים השתמשו ברשומות רפואיות אלקטרוניות על מנת לעקוב אחרי המשתתפים במחקר ב-31 בדצמבר 2014 ולבדוק האם קיימות אבחנות של מחלות כרוניות. בהמשך, הם השתמשו ברגרסיית פויסון על מנת להעריך את הקשר בין סטטוס החלמה מסרטן לסיכון לפתח כל אחת מהמחלות הכרוניות. כמו כן, החוקרים בדקו את הקשר בין החשיפה המצטברת לכימותרפיה והקרנות ובין מחלות כרוניות נבחרות בקרב המחלימים מסרטן.

העוקבה במחקר כללה 6,778 מחלימים מסרטן AYA ו-87,737 אנשים ללא היסטוריה של ממאירות. החוקרים מצאו כי יחס השיעור של ההיארעות (IRR – incidence rate ratio) בקרב מחלימים מסרטן היה גבוה באופן מובהק כמעט בכל המחלות שנבדקו.

ה-IRR היה בטווח של 1.3 (רווח בר סמך 95% 1.2-1.4) לדיסליפידמיה עד 8.3 (רווח בר סמך 95%: 4.6-14.9) לנמק של העצם (Avascular necrosis). בנוסף, נמצא כי למחלימים מסרטן AYA היה סיכון פי 2-3 לקרדיומיופתיה, שבץ, כשל שחלתי מוקדם, מחלת כבד כרונית ואי ספיקת כליות.

באמצעות אנליזה רב משתנית, החוקרים מצאו כי בקרב המחלימים מסרטן נמצא קשר מובהק בין חשיפה לכימותרפיה והקרנות ובין השפעות מאוחרות כמו קרדיומיופתיה, אובדן שמיעה, שבץ, מחלות של בלוטת התריס וסוכרת. בנוסף, נמצא כי ל-40% מהמחלימים מסרטן AYA היו לפחות שתי מחלות כרוניות עשר שנים לאחר שחלו בסרטן, בהשוואה ל-20% בקבוצת הביקורת.

החוקרים הסיקו כי הסיכון לפתח מחלות כרוניות מוגבר בקרב מטופלים שהחלימו מסרטן AYA בהשוואה לאוכלוסיה הכללית. כמו כן, הם מצאו קשר בין חשיפה לטיפולים מסוימים במחלת הסרטן לבין סיכון מוגבר לפתח מחלות כרוניות שונות. החוקרים סברו כי לממצאי המחקר יש השלכות חשובות על תכנון הטיפול במחלימים מסרטן ועל ההסברה שיש לתת להם.

מקור: 

Chao, C. et al. (2020) Journal of Clinical Oncology 38,27.

https://ascopubs.org/doi/full/10.1200/JCO.20.00722

נושאים קשורים:  מחלימים מסרטן,  מחלות כרוניות,  כימותרפיה,  הקרנות,  מחקרים
תגובות