אסטרוגן 21.01.2021

פערי הישרדות לאחר אבחון סרטן השד על ידי קולטנים לאסטרוגן ופרוגסטרון

מחקר זה מצא כי יש פערי הישרדות גזעיים / אתניים משמעותיים ביותר בין נשים עם סרטן שד, בקרב אלו עם סרטן שד חיובי לקולטני אסטרוגן ופרוגסטרון

מבנה הורמון האסטרוגן (צילום: אילוסטרציה)
מבנה הורמון האסטרוגן (צילום: אילוסטרציה)

מחקרים בודדים בחנו את הפערים של הישרדות גזעית/אתנית לסרטן השד (BC) לפי סטטוס קולטן האסטרוגן (ER) וקולטן הפרוגסטרון (PR) באוכלוסייה רב-אתנית.

באמצעות מודלים של סיכונים פרופורציונליים משתנים של Cox, הוערכו במחקר זה קשרים בין גזע/מוצא אתני לתמותה מסרטן שד לפי ספציפיות ל-ER/PR בקרב 10,366 נשים בקליפורניה שאובחנו עם סרטן שד בשנים 1993-2009. במחקר העריכו קשרים משותפים לגזע/מוצא אתני, בריאות, גורמים סוציודמוגרפיים ואורח חיים עם תמותה.

המחקר הראה כי בקרב נשים עם סרטן שד חיובי ל-ER/PR, שיעור התמותה מסרטן שד היה דומה בקרב נשים אמריקאיות היספניות ואסיאתיות, אך גבוהה יותר בקרב נשים אפריקאיות אמריקאיות (יחס סיכון 1.31, רווח בר-סמך 95%,1.05-1.63) בהשוואה לנשים לבנות לא היספנית (non-Hispanic White-NHW). שיעור התמותה מסרטן שד היה שונה לפי סוג הניתוח שהמטופלות עברו, סוג בית חולים, השכלה, מעמד סוציו-אקונומי (socioeconomic status-SES), היסטוריית עישון וצריכת אלכוהול. בקרב נשים אפרו-אמריקאיות, התמותה מסרטן שד היה גבוה יותר בקרב אלו שטופלו בבתי חולים שאינם מוסמכים (non-accredited hospitals) (יחס סיכון 1.57; רווח בר-סמך 95%, 1.21-2.04) ואלה משכונות עם SES נמוך יותר (יחס סיכון 1.48; רווח בר-סמך 95%, 1.16-1.88) בהשוואה לנשים NHW ללא מאפיינים אלה. התמותה הספציפית לסרטן שד הייתה גבוהה יותר בקרב נשים אפרו-אמריקאיות עם לפחות השכלה מסוימת במכללה (יחס סיכון 1.42; רווח בר-סמך 95%, 1.11-1.82) בהשוואה לנשים NHW עם השכלה דומה. במחלה שלילית ל-ER/PR, התמותה הספציפית לסרטן שד לא הייתה שונה בין גזע/אתניות, וקשר בין גזע/אתניות לתמותה ספציפית מסרטן שד השתנה רק לפי SES שכונתי בקרב נשים אפריקאיות אמריקאיות.

פערים גזעיים / אתניים בהישרדות של סרטן השד בולטים יותר בקרב נשים עם ER / PR חיובי מאשר אצל נשים עם ER / PR שלילי. גורמים חברתיים וגורמי אורח חיים עשויים להסביר חלק מפערי ההישרדות בקרב נשים עם ER / PR חיובי.

מקור: 

John E. M. Et al. (2020) Cancer Epidemiology, Biomarkers and Prevention: published online

נושאים קשורים:  אסטרוגן,  פרוגסטרון,  סרטן השד,  מעמד סוציואקונומי,  מחקרים