אוסטיאוארתריטיס 24.01.2021

הבדלים מבניים בקונדייל הפמורלי הדיסטאלי בין גברים לנשים

מטרת המחקר היתה לחקור את ההבדלים הקשורים למגדר בעקומה הסגיטלית של הקונדייל הפמורלי הדיסטאלי באוכלוסיה הסובלת מאוסטיאוארתריטיס

אוסטיוארטריטיס (אילוסטרציה)
אוסטיוארטריטיס (אילוסטרציה)

מטרת המחקר היתה לחקור את ההבדלים הקשורים למגדר בעקומה הסגיטלית של הקונדייל הפמורלי הדיסטאלי (distal femoral condyle) באוכלוסיה קוריאנית הסובלת מאוסטיאוארתריטיס.

החוקרים אספו נתונים והעריכו את העקומה הסגיטלית של הקונדייל הפמורלי הדיסטאלי בקרב 1,979 מטופלים קוריאנים בעזרת דימות תהודה מגנטית (MRI). סריקות MRI בוצעו לפני החלפת מפרק ברך מלא (total knee arthroplasty, TKA) במטופלים עם אוסטיאוארטריטיס בשלב סופי.

העקומה הסגיטלית של הקונדייל הפמורלי המרוחק המדיאלי והלטראלי אופיינו ביחס למעגל (circle) הקדמי, האחורי והדיסטאלי (anterior, posterior and distal) וההיקף של כל מעגל נמדד. המחקר כלל 1,873 ברכיים בעיוות מסוג וארוס ו-106 ברכיים בעיוות מסוג ואלגוס.

במחקר נמצא כי ההיקפים של המעגל הקדמי, האחורי והדיסטאלי היו גדולים משמעותית בגברים בהשוואה לנשים. אצל גברים, ההיקף הלטראלי היה גדול משמעותית מההיקף המדיאלי במעגלים הקדמיים והאחוריים. עם זאת, בנשים, ההיקף הלטראלי היה גדול משמעותית רק במעגל הקדמי.

בשני המגדרים, במעגל הדיסטאלי - ההיקף המדיאלי היה גדול משמעותית מההיקף הלטראלי. בשני סוגי הברכיים, בעיוות מסוג וארוס ובעיוות מסוג ואלגוס, ההיקף הלטראלי היה גדול מההיקף המדיאלי במעגל הקדמי.

החוקרים הסיקו כי העקומה הסגיטלית של הקונדייליים הפמורלייים בנשים שונה משמעותית מהמקבילה בגברים. המחקר מספק הערכה אמינה של העקומה הסגיטלית של הקונדייל הפמורלי באוכלוסייה קוריאנית. הבדלים מגדריים אלה בעקומה הסגיטלית של הקונדייל הפמורלי עשויים לדרוש מחקר נוסף כדי להגדיר את ההשלכות הכירורגיות (לדוגמה ב-TKA) ודיסמופריזם התלוי במגדר, בפציעות ופתולוגיות של הברך, כמו פציעת רצועות והפרעות טיביאופמורליות.

מקור:

https://link.springer.com/article/10.1007/s00167-019-05769-9

נושאים קשורים:  מחקרים,  קונדייל פמורלי דיסטאלי,  הבדלים מגדריים,  גברים,  נשים,  MRI,  אוסטיאוארטריטיס
תגובות